Képgaléria
2012-ben ELKÖLTÖZTÜNK! Címünk: Budapest, VI. Délibáb utca 19.
Telefon/fax: (06-1) 351-1250 E-mail: Mellnagyobbítás
New Contur plasztikai sebészet New Contour Plastic Surgery New Contour Plastische Chirurgie
New Contur plasztikai sebészet képgaléria
Keres

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

 
Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni!

  A www.newcontour.hu internetes oldalon (honlapon) és a hozzá kapcsolódó társoldalakon elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja, ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

A New Contour Plasztikai Sebészet (a továbbiakban NCPS Kft.) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A NCPS Kft. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

A NCPS Kft. weboldalain elhelyezett minden szöveg, kép, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a NCPS Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

A NCPS Kft. weboldalainak használata során a NCPS Kft. tudomására jutott személyes adatok kezelésére a 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései vonatkoznak.

A weboldalra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti és nem fogja olyan módon felhasználni, hogy abból a felhasználó személyesen azonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a bejelentkezés során megadott és egyébként az üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit és előírásait. Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az üzemeltető megsemmisíti. Ezenkívül az üzemeltető bármikor kész arra hogy a felhasználónak az üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa vagy törölje.

A weboldal megtekintésével a felhasználó és az üzemeltető hírközlési eszközök útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és a biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi törvény hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a weboldalt működtető szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az üzemeltető a felhasználó által a weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a weboldal használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


Kiemelt szerzői jogvédelem

A www.newcontour.hu honlap és a hozzá kapcsolódó társoldalak anyagának legnagyobb része megjelent a Szépség Orvosi Szemmel (Melania kiadó 2002) című könyv szövegében, és mint ilyen is, kiemelt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely szöveges vagy képi részének újraközlése vagy egyéb felhasználása, csak a szerző, Dr. Balajthy Tibor előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.


Személyiségi jogok és digitális képi változtatások

A www.newcontour.hu honlap és a hozzá kapcsolódó társoldalak anyagában szereplő műtétek, beavatkozások előtti és utáni felvételek (kivéve, melyek képaláírása ettől eltérő információt tartalmaz) Dr. Balajthy Tibor plasztikai sebész szakorvos személyes eredményeit mutatják, melyek adott célú közléséhez a páciensek részéről írásbeli beleegyezéssel rendelkezik. Azokon az arcokon, melyek az egyes beavatkozások eredményeit mutatják, olyan változtatások történtek (kitakarás, haj, szem-szín változtatás, elmosás, stb.) hogy a személyek ne legyenek azonosíthatók, ugyanakkor ezek a digitális képi változtatások a műtét területét, vagy egyes részeinek megítélését nem befolyásolják. A közvetlen műtéti eredményeken digitális képi változtatás nem történt, mindössze egyes képekről igen jellemző anyajegyeket vagy tetoválásokat szintén hasonló okokból töröltünk.

 
Copyright ˆ 2009 New Contour Plasztikai Sebészeti Kft.
Minden jog fenntartva
 
Kapcsolatfelvétel
Copyright © New Contour Plasztikai Sebészet   -   Minden jog fenntartva
Adatvédelmi és jogi nyilatkozat